Zážitkové vyučovanie

Expedícia

Fenomény sveta

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]

Videá o projekte

Ciele projektu

[ilustračný obrázok]
1.

Inšpirovať učiteľov a predstaviť im najnovšie trendy vo vzdelávaní

[ilustračný obrázok]
2.

Sprístupniť moderné učebné materiály, ktoré napĺňajú ciele ŠVP

[ilustračný obrázok]
3.

Overiť v praxi možnosť zavedenia nového vyučovacieho predmetu Fenomény sveta

Všetky balíky

Fenomény sveta: Voda

Prečo loď pláva a ponorka sa neutopí? Čo dokáže voda v krajine? Aký je život kvapky?

Vydajte sa so svojimi žiakmi po stopách vody, ktorá je dominantnou zložkou ľudského tela a kľúčovou podmienkou existencie života na našej planéte. Stretávame sa s ňou denne, no koľko toho o nej skutočne vieme? Štyri perspektívy nám túto životodarnú tekutinu predstavia v zaujímavých súvislostiach. Balík vzdelávacích materiálov prináša obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o vode.

[balík Voda]

Voda ako Fenomén sveta

Prečo loď pláva? Je voda nekonečná? Ako vzniká tsunami? Aký je život kvapky? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Voda.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Fenomény sveta: Slnko

Ako vzniká hviezda? Môže Slnko zmiznúť? Existuje život bez Slnka? Ako získavame slnečnú energiu?

Každým východom Slnka sa začína nový príbeh jeho vplyvu na život človeka, živočíchov a rastlín. Staňte sa priamymi aktérmi tohto príbehu a objavte všetky jeho tajomstvá. Štyri perspektívy pohľadov na stred slnečnej sústavy predstavujú našu hviezdu v širokých súvislostiach. Balík vzdelávacích materiálov prináša obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o Slnku.

[balík Slnko]

Slnko ako Fenomén sveta

Ako vzniká hviezda? Môže Slnko zmiznúť? Existuje život bez Slnka? Ako získavame slnečnú energiu? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Slnko.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Fenomény sveta: Vzduch

Kam siaha vzduch? Prečo soby nežijú na púšti? Odkiaľ sa berie kyslík? Kde vzniká a kam sa stráca vietor?

Každý nádych a výdych je potvrdením toho, že vzduch je absolútne nevyhnutnou substanciou pre náš každodenný život. Okrem toho je ohromnou silou, ktorá doslova hýbe našimi dejinami. Štyri perspektívy nám odhaľujú nečakané súvislosti z pohľadu fyziky, geografie či dejepisu. Balík vzdelávacích materiálov prináša obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o vzduchu.

[balík Vzduch]

Vzduch ako Fenomén sveta

Kam siaha vzduch? Prečo soby nežijú na púšti? Odkiaľ sa berie kyslík? Kde vzniká a kam sa stráca vietor? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Vzduch.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Fenomény sveta: Kultúra

Ako vzniklo písmo? Ktoré civilizácie ovplyvnili dnešok? Ako zmenilo koleso náš pohľad na svet? Prečo je kníhtlač internet novoveku?

Kultúra, to nie je len výtvarné umenie, divadlo či balet. Vo svojej komplexnosti pokrýva takmer každú ľudskú aktivitu. Ak k tomu pridáme celé obdobie našich dejín, dostaneme obrovské pole pre skúmanie tohto fenoménu v štyroch perspektívach. Balík vzdelávacích materiálov prináša obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o kultúre.

[balík Kultúra]

Kultúra ako Fenomén sveta

Ako vzniklo písmo? Ktoré civilizácie ovplyvnili dnešok? Ako zmenilo koleso náš pohľad na svet? Prečo je kníhtlač internet novoveku? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Kultúra.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Fenomény sveta: Komunikácia

Rozprávajú sa včely? Ako slová zmenili dejiny? Prečo a ako si rozumieme? Aká je reč obrazov?

Komunikácia je ohromný komplex problémov a procesov, ktoré v dnešnej digitálnej dobe zažívajú nebývalú dôležitosť. Objavte jej históriu, preskúmajte jej súčasnosť a nahliadnite do jej budúcnosti. Štyri perspektívy predstavujú komunikáciu v prekvapivých súvislostiach. Balík vzdelávacích materiálov prináša obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o komunikácii.

[balík Komunikácia]

Komunikácia ako Fenomén sveta

Rozprávajú sa včely? Ako slová zmenili dejiny? Prečo a ako si rozumieme? Aká je reč obrazov? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Komunikácia.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Videá k témam

Hlavné benefity

[ico: Atraktivita pre žiaka]

Atraktivita
pre žiaka

Použité metódy a navrhované aktivity zapájajú viaceré zmysly žiakov, čím podnecujú ich pozornosť a stimulujú pamäť. Preberanie učiva sa tak pre nich stáva atraktívnym zážitkom.

[ico: Učenie v súvislostiach]

Učenie
v súvislostiach

Tvorba väzieb medzi poznatkami z rozličných predmetov vedie k premýšľaniu v súvislostiach. Žiaci sa na svet pozerajú v celistvosti a nie v mantineloch školských predmetov.

[ico: Zjednodušenie pre učiteľa]

Zjednodušenie
pre učiteľa

Materiály napĺňajú ciele ŠVP a sú pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné na vyučovaní. Navyše, súčasťou obsahu je aj knižnica špičkových videí, ktoré sú učiteľovi kedykoľvek k dispozícii.

[ico: Rozvíjanie kompetencií]

Rozvíjanie
kompetencií

Kritické myslenie, tvorivosť či tímová spolupráca patria ku kľúčovým kompetenciám, ktoré budú žiaci rozvíjať za pomoci inovatívnych vzdelávacích metód.

Čo sú Fenomény sveta pre žiakov?

Fenomény sveta sú dobrodružná cesta za poznaním. Sledujte Expedíciu Fenomény sveta s Mirom Bačom a vyhrajte Expedíciu do nórskych fjordov pre celú triedu.

Viac info

[kolekcia fotografií]

Vyskúšajte si Fenomény sveta práve teraz

Pozrite sa, ako v skratke vyzerá jeden vyučovací model Fenoménov sveta. Vydajte sa po stopách vody v krajine.

Vyskúšať

[foto: dieťa]

Kompetencie pre 21. storočie

ktoré žiaci nadobúdajú, aby boli
pripravení na výzvy 21. storočia.

Tvorivosť

Zodpovednosť

Kritické myslenie

Komunikačné schopnosti a prezentačné zručnosti

Schopnosť pracovať
v tíme

Čítanie a počúvanie s porozumením

Inovatívne metódy

ktoré učitelia aplikujú, aby sa u nás učilo tak, ako vo Fínsku.

Metódy
riadenej
výučby

Obrátené
vyučovanie

Metódy
diferencovanej
výučby

Kinestetické
metódy
výučby

Bádateľské
metódy

Didaktické hry

Projektové
metódy

Gamifikácia

Personalizované
vzdelávanie

Výučba inšpirovaná 5E

Zapojiť
Engage
Spoznať
Explore
Vysvetliť
Explain
Rozvíjať
Elaborate
Ohodnotiť
Evaluate
poznanie, porozumenie, kreativita aplikácia, porozumenie analýza, syntéza hodnotenie
Zapojiť
Engage
poznanie, porozumenie, kreativita
Spoznať
Explore
Vysvetliť
Explain
aplikácia, porozumenie
Rozvíjať
Elaborate
analýza, syntéza
Ohodnotiť
Evaluate
hodnotenie

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018