Zážitkové vyučovanie

Expedícia

Fenomény sveta

[logo Tatra banka, a.s.]
[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]

Videá o projekte

Hlavné benefity

[ico: Atraktivita pre žiaka]

Atraktivita
pre žiaka

Použité metódy a navrhované aktivity zapájajú viaceré zmysly žiakov, čím podnecujú ich pozornosť a stimulujú pamäť. Preberanie učiva sa tak pre nich stáva atraktívnym zážitkom.

[ico: Učenie v súvislostiach]

Učenie
v súvislostiach

Tvorba väzieb medzi poznatkami z rozličných predmetov vedie k premýšľaniu v súvislostiach. Žiaci sa na svet pozerajú v celistvosti a nie v mantineloch školských predmetov.

[ico: Zjednodušenie pre učiteľa]

Zjednodušenie
pre učiteľa

Materiály napĺňajú ciele ŠVP a sú pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné na vyučovaní. Navyše, súčasťou obsahu je aj knižnica špičkových videí, ktoré sú učiteľovi kedykoľvek k dispozícii.

[ico: Rozvíjanie kompetencií]

Rozvíjanie
kompetencií

Kritické myslenie, tvorivosť či tímová spolupráca patria ku kľúčovým kompetenciám, ktoré budú žiaci rozvíjať za pomoci inovatívnych vzdelávacích metód.

Objednajte si balík vzdelávacích materiálov pre svoju školu a zmeňte bežné vyučovanie na zážitok z poznávania.

[balíky]
[balíky]
[balíky]
[balíky]
[balíky]

Čo sú Fenomény sveta pre žiakov?

Fenomény sveta sú dobrodružná cesta za poznaním, na ktorej žiakov sprevádza populárny YouTuber Miroslav Bača.

[kolekcia fotografií]

Vyskúšajte si Fenomény sveta práve teraz

Pozrite sa, ako v skratke vyzerá jeden vyučovací model Fenoménov sveta. Vydajte sa po stopách vody v krajine.

Vyskúšať

[foto: dieťa]

Kompetencie pre 21. storočie

ktoré žiaci nadobúdajú, aby boli
pripravení na výzvy 21. storočia.

Tvorivosť

Zodpovednosť

Kritické myslenie

Komunikačné schopnosti a prezentačné zručnosti

Schopnosť pracovať
v tíme

Čítanie a počúvanie s porozumením

Inovatívne metódy

ktoré učitelia aplikujú, aby sa u nás učilo tak, ako vo Fínsku.

Metódy
riadenej
výučby

Obrátené
vyučovanie

Metódy
diferencovanej
výučby

Kinestetické
metódy
výučby

Bádateľské
metódy

Didaktické hry

Projektové
metódy

Gamifikácia

Personalizované
vzdelávanie

Výučba inšpirovaná 5E

Zapojiť
Engage
Spoznať
Explore
Vysvetliť
Explain
Rozvíjať
Elaborate
Ohodnotiť
Evaluate
poznanie, porozumenie, kreativita aplikácia, porozumenie analýza, syntéza hodnotenie
Zapojiť
Engage
poznanie, porozumenie, kreativita
Spoznať
Explore
Vysvetliť
Explain
aplikácia, porozumenie
Rozvíjať
Elaborate
analýza, syntéza
Ohodnotiť
Evaluate
hodnotenie

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018