British Council s hrdosťou podporuje projekt Expedícia Fenomény sveta, nielen preto, že využíva dokumentárne filmy od BBC, ale aj kvôli benefitom vyplývajúcim z použitia autentickej angličtiny počas vyučovania. Fakt, že autentické videá v angličtine budú využité aj mimo hodín angličtiny je len výhodou pre študentov pri kultivovaní ich jazykových zručností. Jeden z cieľov British Council je „prinášať vysoko kvalitné materiály na výučbu jazyka pre každého žiaka a učiteľa, ktorí ich chcú“. Verím, že projekt Expedícia Fenomény sveta smeruje k realizácii tohoto cieľa.

Leave a comment