V roku 1577 vznikla kniha Description of England, ktorá opisovala alžbetínsku spoločnosť s prísnou hierarchiou. Podľa nej môže gazda vlastniť pôdu, roľník si ju môže prenajímať a robotník na nej môže iba pracovať. Skrátka, každý ma svoje miesto.

Leave a comment