V oceánoch vždy žili tí najväčší velikáni živočíšnej ríše. Do značnej miery za to môže existencia sily, ktorá pôsobí v opačom smere ako gravitácia. Je to sila, ktorú definuje Archimedov zákon.

Leave a comment