Červené obry. Najjasnejšie hviezdy na oblohe, pri ktorých naše Slnko pôsobí ako zrnko piesku. Ani jemu sa osud premeny na obra zrejme nevyhne. Ale ešte má chvíľu čas. Asi 5 miliárd rokov.

Leave a comment