Francúzsko je na pokraji bankrotu, ale šľachta a duchovenstvo nemusia platiť dane. Kráľ Ľudovít XVI. robí chybu a zvoláva generálne stavy. Dav rozvášneného ľudu ženú vpred revolučné myšlienky osvietenstva. Hlásajú slobodu, rovnosť, bratstvo.

Leave a comment