V stredovekom Anglicku žilo na vidieku až 90 % obyvateľstva. Boj o prežitie tu bol prácou na plný úväzok. Moc mal ten, kto vlastnil pôdu. Išlo o zložitú spoločnosť založenú na hierarchii. A dominovali jej muži.

Leave a comment