Na vrstvu dažďových oblakov umiestnime miliardy litrov vodnej pary. S pribúdajúcou výškou ochladzujeme vzduch o 17 °C na kilometer. Na záver dozdobíme búrkovými oblakmi. A troposféra je hotová.

Leave a comment