Veľký tresk odštartoval dejiny všetkého, čo dnes poznáme aj nepoznáme. Vznikli stovky miliárd galaxií. A v nich stovky miliárd vesmírnych telies. A medzi nimi jedna, pre vesmír bezvýznamná hviezda. Naše Slnko.

Leave a comment