Pýtate sa (FAQ)

Všeobecne o produkte

Fenomény sveta predstavujú vzdelávací obsah nového voliteľného predmetu pre druhý stupeň základných škôl a osemročných gymnázií, ktorý do tried prináša zážitkový spôsob výučby vybraných tém a medzipredmetových vzťahov. Vzdelávací obsah Fenomény sveta pozostáva z 5 ucelených tematických oblastí VODA, SLNKO, VZDUCH, KULTÚRA a KOMUNIKÁCIA, ktoré žiakom poskytujú komplexný pohľad na kľúčové fenomény sveta. Každá tematická oblasť je spracovaná formou produktového balíka plného špičkových materiálov.
Fenomény sveta sú určené pre pedagógov a žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií.
Fenomény sveta sú pre učiteľa kvalitne pripravenou vzdelávacou pomôckou, ktorá mu umožní učiť inovatívne a atraktívne pre žiakov. Vzdelávací obsah využíva inovatívne metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie pre 21. storočie.

Fenomény sveta v mojej triede (učiteľ)

Priamo v časti naša ponuka si vyberte balíky vzdelávacích materiálov Fenomény sveta podľa vašich potrieb. K balíkom vzdelávacích materiálov doplňte prípadné rozširujúce komponenty, vyplňte svoje údaje a potvrďte váš záujem o cenovú ponuku.
Balík vzdelávacích materiálov pre každú tému obsahuje komplexnú prípravu na vyučovanie v podobe 12 vyučovacích modelov pre učiteľa, vzdelávaciu hru pre žiakov a prístup k interaktívnym aktivitám a 90 vzdelávacím videám od spoločnosti BBC na portáli FenomenySveta.sk.
Knižnica videí z dielne britskej televíznej a rozhlasovej verejnoprávnej spoločnosti BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka stovkám profesionálnych videí je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne. Videá v pôvodnom znení rozvíjajú pasívnu slovnú zásobu a komunikačné kompetencie v anglickom jazyku.
Vzdelávacie materiály sú spracované tak, aby napĺňali ciele Štátneho vzdelávacieho programu so zameraním nielen na všeobecno-vzdelávacie predmety, ale aj vybrané prierezové témy.
Nie, pre prácu s interaktívnymi aktivitami a vzdelávacími videami je potrebné internetové pripojenie a prístup na vzdelávací portál FenomenySveta.sk.
Prístup k interaktívnym aktivitám a videám získa učiteľ zaregistrovaním sa na portál FenomenySveta.sk a prostredníctvom aktivačného kódu licencie, ktorý je súčasťou balíka vzdelávacích materiálov. Súčasťou základného balíka je 5 licencií pre učiteľov.
Žiaci sa zaregistrujú na portál FenomenySveta.sk prostredníctvom zákonného zástupcu a následne si aktivujú digitálne materiály prostredníctvom aktivačného kódu licencie, ktorý im poskytne učiteľ. Súčasťou základného balíka je 30 licencií pre žiakov.
Všetky rozširujúce samostatné komponenty produktového balíka k vybranej téme je možné dokúpiť si za predpokladu, že má škola zakúpený základný balík Fenomény sveta pre tú tému, ku ktorej chce dokupovať ďalšie komponenty, na daný rok.
Všetky rozširujúce samostatné komponenty produktového balíka k vybranej téme je možné dokúpiť si za predpokladu, že má škola zakúpený základný balík Fenomény sveta pre tú tému, ku ktorej chce dokupovať ďalšie komponenty, na daný rok.
Každý používateľ s vytvoreným kontom si môže vyskúšať prácu s digitálnym obsahom po prihlásení sa do svojho konta. V každej téme – Voda, Slnko, Vzduch, Kultúra a Komunikácia sú odomknuté prvé štyri videá a k ním prislúchajúce interaktívne cvičenia.
Pre uľahčenie implementácie Fenoménov sveta do vyučovania sme pre učiteľov pripravili kompletnú pedagogickú dokumentáciu, ktorá obsahuje učebné osnovy a tematický plán pre učiteľa. Pedagogickú dokumentáciu si stiahnete po kliknutí sem.
Rozhodnutie je v kompetencii zapojených pedagógov. Balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta možno do vyučovania zaradiť ako samostatný vyučovací predmet, blokové vyučovanie, týždeň tematického vyučovania alebo ako súčasť bežných predmetov. Vzdelávacie materiály možno využiť aj ako videoknižnicu. Aktivity sú navrhnuté s dôrazom na skupinovú prácu a učiteľ ich môže využiť s celou triedou alebo s vybranou skupinou žiakov.

Aktivačný kód licencie

Aktivačný kód licencie je potrebný pre sprístupnenie interaktívnych cvičení a vzdelávacích videí na portáli FenomenySveta.sk
Aktivačný kód licencie je súčasťou základného balíka vzdelávacích materiálov Fenomény sveta, ktorý si môžete objednať v časti naša ponuka.
Platnosť licencií zakúpených v rámci základného balíka vzdelávacích materiálov je 12 mesiacov od dátumu nákupu. Platnosť licencií zakúpených vo forme samostatných komponentov vyprší súčasne s platnosťou základného balíka pre vybranú tému.
V prípade záujmu vieme školám pripraviť aj ponuku na viacročné licencie, či ponuku, ktorá zohľadní špecifické potreby školy. Stačí nás kontaktovať e-mailom na: info@fenomenysveta.sk.

Fenomény sveta u nás doma (rodič/žiak)

Stačí si vytvoriť účet pre seba a následne vaše dieťa na portáli FenomenySveta.sk. V prípade, že už máte prihlasovacie údaje na portál Kozmix.sk, môžete sa prihlásiť jednoducho aj prostredníctvom nich.
Rodič získa aktivačný kód licencie ku konkrétnej téme prostredníctvom učiteľa svojho dieťaťa za predpokladu, že škola zakúpila základný balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta.
Áno, v prípade, že trieda, ktorú dieťa navštevuje, disponuje balíkom vzdelávacích materiálov Fenomény sveta, ktorého súčasťou je aj aktivačný kód licencie pre sprístupnenie digitálneho obsahu.

Vytváranie účtov na FenomenySveta.sk

Pre prácu s vzdelávacím obsahom na portáli FenomenySveta.sk je potrebné mať vlastný účet. Portál vám ponúka možnosť vytvoriť si nový účet alebo sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré používate na portáli Kozmix.sk.
Pre prácu s vzdelávacím obsahom na portáli FenomenySveta.sk je potrebné mať vlastný účet. Portál vám ponúka možnosť vytvoriť si nový účet alebo sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré používate na portáli Kozmix.sk.
Žiakom vytvára účet na portál FenomenySveta.sk zákonný zástupca prostredníctvom vlastného účtu.

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018