Vzdelávací obsah Fenoménov sveta tvoria tlačené materiály plné pestrých aktivít, ktoré sú doplnené o videá BBC, interaktívne cvičenia na precvičovanie učiva a vzdelávaciu hru. Fenomény sveta sú určené pre všetkých učiteľov, ktorí majú záujem učiť zážitkovo, moderne a atraktívne, a vďaka tomu pritiahnuť pozornosť žiakov. Otvoriť »

Leave a comment