Vzdelávanie cez zážitky je podstatou projektu, ktorý pripravila Nezisková organizácia EDULAB. Nazvala ho „Expedícia Fenomény sveta“. Žiaci druhého stupňa základných škôl sa o bežných veciach ako je vzduch, slnko, či voda učia atraktívnejším a pútavejším spôsobom, ako na klasickej výučbe. O tomto projekte sme sa rozprávali s riaditeľom organizácie EDULAB, ktorá s týmto projektom prišla. Otvoriť »

Leave a comment