Kariéra

PRIDAJTE SA K NÁM

Ste tvoriví, radi sa učíte nové veci a máte pocit, že by ste sa mohli podeliť o svoje skúsenosti? Máte pedagogickú prax? Chcete vo svojej kariére zažiť niečo nové, ale nechcete odísť zo školy?

Čo ponúkame?

Prácu lektora popri zamestnaní

Spoluprácu na jedinečných projektoch

Kompletné zaškolenie

Nové skúsenosti a zručnosti

Materiálnu a technickú podporu

Motivujúce finančné ohodnotenie

Čo požadujeme?

Komunikatívnosť

Chuť vzdelávať sa

Pedagogickú prax

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, zašlite nám svoj životopis a motivačný list. Tešíme sa na spoluprácu.

  Meno
  Priezvisko
  Aprobácia
  Aktuálna pracovná pozícia
  Kariérový stupeň
  Email
  Motivačný list
  Životopis

  „Do projektu sme sa zapojili aj preto, že je naozaj dobrý pre deti aj pre učiteľov. Keď sme o ňom rozprávali kolegom, myšlienka sa im páčila a mali chuť sa podieľať na jeho realizácii. Tešíme sa hlavne na to, ako bude učenie deti baviť.“
  RNDr. ZUZANA HANUDELOVÁ
  Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  „Zaujala nás možnosť získať a zároveň žiakom sprístupniť jedinečné vzdelávacie materiály, ktorých súčasťou sú videá z BBC či Expedícia Fenomény sveta s mladým YouTuberom. Aj my, učitelia, potrebujeme pri svojej práci motiváciu, aby sme učili tak, ako sa od nás očakáva v 21.storočí. Túto motiváciu nám prinášajú Fenomény sveta vo forme inovatívnych vzdelávacích metód, úžasných vzdelávacích materiálov a digitálnych technológií.“
  Mgr. KATARÍNA ŠALAMÚNOVÁ
  Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  „V projekte Expedícia Fenomény sveta vidíme možnosť oživenia klasického vyučovania o nové prvky. Hlavne žiaci, ktorí majú problém s učením, budú mať prostredníctvom týchto netradičných metód možnosť zapojiť sa do vyučovacieho procesu zaujímavým spôsobom.“
  Mgr. LENKA PAĽOVÁ
  Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
  „Fenomény sveta ma okamžite zaujali, keďže ich obsahom sú aj videá BBC a ja vyučujem anglický jazyk. Zároveň ma nesmierne bavia nové výzvy. Vedenie školy navrhlo  realizovať vzdelávanie cez nový školský predmet s názvom „Bádanie“. Ja osobne sa zaujímam o fyziku, kultúru, milujem knihy, dokumenty a toto bolo ako splnený sen. Myslím si, že presne takéto niečo v našom školstve chýba - prepájanie tém, jazykov, kultúr a pod. Vzdelávanie by sa malo realizovať komplexne a nie čiastkovo. Už teraz viem, že vyučovanie bude zážitkové nielen pre deti, ale aj pre mňa.“
  Mgr. MIROSLAVA ZÁVADSKÁ
  Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
  „Zapojenie do projektu Fenomény sveta vnímam ako príležitosť zatraktívniť vyučovací proces nielen pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov na našej škole. S využitím moderných metód, aktivít a videí, ktoré tento projekt obsahuje, môžeme u žiakov zvýšiť záujem o vzdelávanie, otvoriť im nové pohľady na aktuálne témy a zároveň aj obohatiť klasické vyučovanie.“
  Mgr. LENKA HARVANOVÁ
  Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
  „Videá BBC, ako aj kvalitne spracované medzipredmetové aktivity prepojené na inovatívne spôsoby výučby nám pomôžu naplniť naše ciele. Tak ako v tomto roku, tak aj v rokoch budúcich budeme tento projekt implementovať do výučby na našej škole a veríme, že projekt bude pre nás a našich žiakov veľkým prínosom.“
  Mgr. KATARÍNA KURUCOVÁ
  Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  „Expedícia Fenomény sveta dokáže vtiahnuť žiaka do problému v širšom kontexte. Žiak sa stáva členom expedície, kde hľadá riešenia formou tímovej spolupráce. Pritom si neuvedomuje, že úlohy rieši medzipredmetovo, ale rieši ich z hľadiska vyriešenia problému a to je práve ten inovatívny pohľad. Predmety sa navzájom prelínajú. Takéto vymanenie sa z predmetov, tento širší pohľad je nóvum i pre nás učiteľov. Je to pre všetkých výzva, na ktorú sa tešíme.“
  Mgr. RÓBERT HARMATA
  Základná škola, Benkova 34, Nitra
  „Mnohí mladí ľudia, samozrejme, aj žiaci na našej škole, sledujú YouTuberov, ktorí sa často stanú ich inšpiráciou či idolom. A práve tento projekt je skvelou a zaujímavou možnosťou zapojiť našich žiakov do vedomostných výziev s YouTuberom Bačom, ktorí ich prevedie rôznymi svetovými destináciami a bude ich motivovať k súťaži o objavnú expedíciu do nórskych fjordov.“
  Mgr. GABRIEL STACH
  Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
  „Expedícia Fenomény sveta posúva vzdelávanie do ďalšej dimenzie. Žiak sa stáva výskumníkom a učiteľ sa posúva čoraz viac do roly facilitátora. Jednotlivé fenomény sú predstavované v súvislostiach, ktoré sú názorne prezentované pomocou unikátnych videí z dielne BBC. Prepojenie s anglickým jazykom umožní učiteľom aplikovať metódu CLIL do vyučovania. Hlavný význam tohto projektu však vidíme v uplatňovaní medzipredmetových vzťahov a komplexnosti, ktorou sa jednotlivé fenomény vyznačujú.“
  Ing. DANIELA KOPINSKÁ
  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
  „Fenomény sveta, to je množstvo kvalitných materiálov na vyučovanie, hotové metodiky pre učiteľov, možnosť vyskúšať si inovatívne metódy vyučovania, nový rozmer vyučovania a možnosť ukázať iným, že inovácia začína od učiteľa, od jeho myslenia a nastavenia.“
  Mgr. GABRIELA KUKLIŠOVÁ
  Základná škola J. J. Turzu, Detva