Nezisková organizácia EDULAB tento školský rok prináša školám nový produkt Fenomény sveta. Materiály prinášajú mnohé témy, ktoré prepájajú a posilňujú medzipredmetové vzťahy, rozvíjajú viaceré gramotnosti a inšpirujú učiteľov k inovatívnym formám učenia. Materiály sú veľmi praktické, dajú sa využiť čiastkovo na vyučovacej hodine, ako hlavná téma hodiny, ale aj na vyučovanie v blokoch pri spájaní viacerých predmetoch. Dajú sa zapracovať do novo vyhlásenej výzvy na štrukturálne fondy EÚ – „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“. Školy si môžu vystavať na nich nový predmet. Pôvodne sú určené pre žiakov II. stupňa základnej školy, ale mnohé video ukážky môžu použiť učitelia aj na I. stupni.

S Edulabom máme dlhodobo veľmi dobré skúsenosti. Vytvárajú veľmi praktické materiály pre učiteľov, motivujú učiteľov k inovatívnym formám a metódam práce so žiakmi, majú materiály premyslené a použiteľné v praxi. Základné školy už majú skúsenosti s Mojou prvou školou, Malou finančnou akadémiou, Misiou modrá planéta, portálom Kozmix.sk a viacerými kreatívnymi súťažami spojenými s používaním ich materiálov. Na základe dobrých skúsenosti a prvých reakcií učiteľov mojej školy, môžem aj tento projekt školám odporučiť.

Leave a comment