Učiteľ filozofie a riaditeľ EDULABu Ján Machaj o tom, ako je na tom naše školstvo • EDULAB chce priniesť reformu do nášho vzdelávacieho systému • Deťom chcú ukázať inovatívne metódy vzdelávania pomocou digitálnych technológií • Budeme sa inšpirovať fínskym vzdelávacím systémom? Aká je budúcnosť nášho školstva? Otvoriť »

Leave a comment