FENOMÉNY SVETA

O produkte

Učte inovatívne, atraktívne a zážitkovo. Objednajte si balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta pre svoju školu a zmeňte bežné vyučovanie na zážitok z objavovania.
Vybrali sme 5 fenoménov, ktoré formujú našu prítomnosť a predznamenávajú našu budúcnosť. Na každý z nich sme sa pozreli z rôznych uhlov pohľadu a výsledkom sú štyri perspektívy, ktoré spolu vytvárajú komplexný obraz o téme. Žiakom ukazujeme svet v celistvosti a dopĺňame tým neúplný obraz, ktorý poskytujú jednotlivé špecializované predmety.
Všetky vzdelávacie materiály sú pripravené na priame použitie v triede.
Inšpiratívne aktivity
Atraktívne videá
Interaktívne cvičenia
Edukačná hra
Učiteľ dostáva do rúk efektívny nástroj na spestrenie a zatraktívnenie výučby vo svojej triede.

Charakteristika produktu Fenomény sveta

Komplexná príprava na vyučovanie pre učiteľa
Medzipredmetový vzdelávací obsah
Videoknižnica od BBC doplnená o interaktívne aktivity
Klasické vyučovanie sa mení na zážitok z poznávania
Atraktívny doplnok výučby anglického jazyka
Učenie žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom
Aplikácia najnovších trendov vo vzdelávaní
Rozvoj tímovej spolupráce, kreativity a kritického myslenia
Variabilné možnosti zaradenia do výučby