Objavte

Nový školský predmet

Fenomény sveta

Zmeňte klasické vyučovanie na
zážitok z poznávania a hľadania
odpovedí, ktoré zaujímajú každého.

Odborným garantom produktu je
Slovenská akadémia vied


Fenomény sveta podporujú žiakov v hľadaní súvislostí, samostatnom bádaní a objavovaní. Aj nám v SAV záleží na tom, aby mali deti záujem o vedu a vzdelanie ako také. Preto sme sa veľmi radi stali partnerom tohto výnimočného vzdelávacieho produktu.

Kam siahajú korene ľudstva?

Čo o nás hovorí DNA?

Ako funguje mozog?

Základom Fenoménov sveta sú špičkové vzdelávacie videá z dielne BBC.

Pozrite si ponuku komplexných vzdelávacích balíkov z kolekcie Fenomény sveta.


Pozrieť ponuku

4

perspektívy
Ako vzniká ľudský život? Ako funguje pamäť? Aká je budúcnosť liečby? Načo je nám filozofia? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov.

12

modelov
Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90

videí
Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

400+

interaktívnych aktivít
Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.
Aplikácia najnovších trendov vo vzdelávaní
Fenomény sveta podporujú rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, kritického myslenia, čítania a počúvania s porozumením.
Hlavné benefity
pw-icon-profile-white.svg

Atraktivita pre žiaka

Bežná vyučovacia hodina sa mení na zážitok zo získavania nových vedomostí.

Učenie v súvislostiach

Žiaci sa pozerajú na svet v celistvosti a nie v mantineloch školských predmetov.

Jednoduché pre učiteľa

Materiály napĺňajú ciele ŠVP a sú pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné na vyučovaní.

Rozvíjanie kompetencií

Inovatívne vzdelávacie metódy u žiakov rozvíjajú kritické myslenie, tvorivosť či tímovú spoluprácu.

pw-icon-educational-models-white.svg

Inšpiratívne aktivity

Vzdelávacie modely ponúkajú pestrú paletu aktivít na rozvoj kompetencií žiakov.

Atraktívne videá

450 prvotriednych vzdelávacích videí BBC zaujme pozornosť žiakov.

Interaktívne cvičenia

Prostredníctvom interaktívnych cvičení si žiaci preveria svoje vedomosti.

Edukačná hra

Vzdelávacia hra žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom.

Preskúmajte človeka zo všetkých strán spolu s YouTuberom Bačom.
Kvalitný videoobsah z dielne BBC
Špičkové vzdelávacie videá sú doplnené o interaktívne cvičenia s responzívnym dizajnom a variabilnými možnosťami zaradenia do výučby.
Aj vy môžete učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo
Objednajte si balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta do svojej školy. Získate všetko potrebné k tomu, aby ste mohli okamžite začať s vyučovaním nového školského predmetu.
Fenomény sveta Človek očami garantov SAV
„Skvelý projekt, ktorý deti nielen naučí, ale ich aj zabaví. Vzdelávací obsah témy Človek podporuje kritické myslenie, učí deti vytvárať si názor a ponúka im pohľad napr. do súčasnosti a budúcnosti v liečbe ochorení. Žiaci nazrú do aktuálneho poznania v oblasti medicínskeho výskumu, čím hravou a pútavou formou získajú informácie o aktuálnych témach v tejto oblasti.“
Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD.
SAMOSTATNÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
„Fenomény sveta Človek sú podľa môjho názoru nevšedný učebný doplnok, ktorý v sebe spája poznanie a hru v krásnej vizuálnej podobe. Verím, že pre žiakov a ich učiteľov budú tieto materiály prínosom a inšpiráciou k štúdiu.“
Ing. Pavol Farkaš, PhD.
VEDÚCI ODDELENIA, Chemický ústav SAV
„Oceňujem naozaj veľmi komplexný prístup. Pravdou je, že niektoré časti sú síce trošku vzdialené od reality v našich zemepisných šírkach, no práve tieto časti sú také rôznorodé a pestré, že boli aj pre mňa skvelým a zaujímavým zdrojom informácií. Držím palce takýmto projektom aj naďalej.“
Ing. Miroslav Ferko, PhD.
SAMOSTATNÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK, ZÁSTUPCA RIADITEĽA ÚVS CEM
„Najviac sa mi páči interdisciplinárne prepojenie mnohých tém týkajúcich sa človeka. Vzhľadom na súčasnú potrebu dištančného vzdelávania, videá aj online aktivity boli vhodne zvolené a mali primerané časové trvanie. Videá boli zaujímavé aj tým, že ukazovali prácu samotných vedcov a spôsob, akým sa získavajú poznatky, čo nesmierne oceňujem pri posilňovaní vedeckého myslenia u žiakov.“
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEHO ÚSTAVU, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav experimentálnej psychológie