Objavte

Nový školský predmet

Fenomény sveta

Zmeňte klasické vyučovanie na zážitok z poznávania a hľadania odpovedí, ktoré zaujímajú každého.

Prečo vznikli peniaze?
Na čo sú nám banky?
Aká je hodnota peňazí?

Základom Fenoménov sveta sú špičkové vzdelávacie videá z dielne BBC.

Pozrite si ponuku komplexných vzdelávacích balíkov z kolekcie Fenomény sveta.


Pozrieť ponuku

4

perspektívy
Kde sú peniaze ako doma? Ako vzniká cena? Kedy vznikli prvé banky? Dá sa platiť dotykom? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov.

12

modelov
Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90

videí
Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

400+

interaktívnych aktivít
Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.
Spoznajte svet peňazí prostredníctvom vzdelávacích videí z dielne BBC.
Aplikácia najnovších trendov vo vzdelávaní
Fenomény sveta podporujú rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, kritického myslenia, čítania a počúvania s porozumením.
Kvalitný videoobsah z dielne BBC
Špičkové vzdelávacie videá sú doplnené o interaktívne cvičenia s responzívnym dizajnom a variabilnými možnosťami zaradenia do výučby.
Aj vy môžete učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo
Objednajte si balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta do svojej školy. Získate všetko potrebné k tomu, aby ste mohli okamžite začať s vyučovaním nového školského predmetu.
„Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, aj Fenomény sveta sa snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice. A to aj vďaka Fenoménom sveta.“
Ing. PETER MATÚŠ
člen predstavenstva Tatra banky
„Pri tvorbe Fenoménov sveta Peniaze sme sa opierali o Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2. 12 vzdelávacích modelov pokrýva niekoľko kľúčových tém národného štandardu. Fenomény sveta Peniaze sú výbornou príležitosťou pre školu, ako výučbu tejto témy odštartovať na 2. stupni ZŠ.“
Mgr. JÁN MACHAJ, PhD.
jeden z autorov a riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB