O projekte

Expedícia Fenomény sveta je vzdelávací projekt, ktorý prináša do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo.

Nový predmet

S novým vyučovacím predmetom Fenomény sveta sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania.

Projektový balík určený kolektívu pedagógov na druhom stupni základných škôl obsahuje všetko potrebné pre to, aby ste učili inovatívne, atraktívne a zážitkovo.

[koláž: voda]
[foto: dieťa]

V školskom roku 2018/2019 sa do projektu Expedícia Fenomény sveta zapojilo viac ako 800 škôl.

Do projektu Expedícia Fenomény sveta sa zaregistrovalo 2 300 učiteľov z viac ako 800 škôl na Slovensku. Vďaka našim partnerom, ktorý projekt finančne podporili, bol na každú z týchto škôl bezplatne doručený balík vzdelávacích materiálov podľa výberu.

Pre školský rok 2019/2020 si školy môžu objednať vzdelávacie materiály po kliknutí na nasledovný odkaz:
Objednať

Pozrite sa, ako vyzerá vyučovanie s Fenoménmi sveta:

Vybrali sme 5 fenoménov, ktoré formujú našu prítomnosť a predznamenávajú našu budúcnosť. Na každý z nich sme sa pozreli z rôznych uhlov pohľadu a výsledkom sú štyri perspektívy, ktoré spolu vytvárajú komplexný obraz o téme. Žiakom ukazujeme svet v celistvosti a dopĺňame tým neúplný obraz, ktorý poskytujú jednotlivé špecializované predmety.

[kolekcia Fenomény sveta]

Distribúcia balíkov do škôl

Projektové balíky vzdelávacích materiálov sa dostali do škôl vďaka našim partnerom, ktorí projekt finančne podporili. Rozpočet projektu nám umožnil bezplatne zabezpečiť pre každú školu na Slovensku garantovane jeden projektový balík. Túto možnosť využilo spolu viac ako 800 škôl, ktoré v školskom roku 2018/2019 získali možnosť vyskúšať si zážitkové vyučovanie v praxi.

Charakteristika vzdelávacích materiálov

Fenomény sveta predstavujú kolekciu materiálov pre učiteľov a žiakov, ktoré obsahujú komplexnú prípravu na vyučovanie pre učiteľa.

Fenomény sveta sú kolekcia materiálov pre učiteľov a žiakov na druhom stupni základnej školy, z ktorých je možné vytvoriť nový predmet.

Fenomény sveta stoja na kvalitných vzdelávacích videách z produkcie britskej verejnoprávnej BBC.

Fenomény sveta sú medzipredmetové – každú tému preberáme z rôznych perspektív tak, aby sa žiaci učili v súvislostiach a kontexte.

[perspektíva Ako funguje?]
[perspektíva Ako nás ovplyvňuje?]
[perspektíva Akú má históriu]
[perspektíva V čom je jedinečný?]

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018