O projekte

Expedícia Fenomény sveta je vzdelávací projekt, ktorý prináša do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo.

Nový predmet

S novým vyučovacím predmetom Fenomény sveta sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania.

Projektový balík určený kolektívu pedagógov na druhom stupni základných škôl obsahuje všetko potrebné pre to, aby ste učili inovatívne, atraktívne a zážitkovo.

[koláž: voda]
[foto: dieťa]

Prvých 5 fenoménov

Vybrali sme 5 fenoménov, ktoré formujú našu prítomnosť a predznamenávajú našu budúcnosť. Na každý z nich sme sa pozreli z rôznych uhlov pohľadu a výsledkom sú štyri perspektívy, ktoré spolu vytvárajú komplexný obraz o téme. Žiakom ukazujeme svet v celistvosti a dopĺňame tým neúplný obraz, ktorý poskytujú jednotlivé špecializované predmety.

[kolekcia Fenomény sveta]

Videá k témam

Vzdelávacia expedícia

Vo Fenoménoch sveta je vzdelávanie založené na zážitkovom vyučovaní, ktoré žiakom sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou. Tímová práca, rozvoj kompetencií potrebných pre život a prácu v 21. storočí, kritické myslenie a inovatívne vyučovacie metódy. To sú kľúčové ingrediencie projektu, ktorý deti motivuje premýšľať v súvislostiach.

3x Expedícia

[ilustračný obrázok]
1.
Expedícia
v triede

Predstavuje expedíciu v prenesenom význame, kedy učiteľ realizuje aktivity so žiakmi v triede s využitím exkluzívnych videí od BBC a prostredníctvom interaktívnych aktivít na vzdelávacom portáli projektu. Navyše do každej triedy prinášame vzdelávaciu hru, ktorá slúži na upevňovanie vedomostí zábavnou formou.

[The Bača]
2.
Expedícia s Bačom
pre deti

YouTuber Bača sprevádza žiakov po atraktívnych svetových destináciách a prostredníctvom sérii videí im približuje skutočné Fenomény sveta. Okrem toho prichádza s vedomostnými kvízmi, v ktorých žiaci súťažia o skvelé ceny. Stretnite sa s Bačom už počas úvodnej hodiny Fenoménov sveta aj vo vašej triede!

[ilustračný obrázok]
3.
Expedícia Nórsko
pre celú triedu

Hlavnou cenou v súťaži je skutočná expedícia pre celú triedu. Stačí sledovať Bačove videá, odpovedať na jeho vedomostné otázky a ste v hre o zážitok na celý život.

Distribúcia projektových balíkov do škôl

Projektové balíky vzdelávacích materiálov sa dostali do škôl vďaka našim partnerom, ktorí projekt finančne podporili. Rozpočet projektu nám umožnil bezplatne zabezpečiť pre každú školu na Slovensku garantovane jeden projektový balík. Túto možnosť využilo spolu 799 škôl, ktoré v tomto školskom roku získali možnosť vyskúšať si zážitkové vyučovanie v praxi.

Prihlasovanie škôl do projektu bolo ukončené 31. 12. 2018. V prípade záujmu o dodatočné získanie projektového balíka nám napíšte na infofenomenysveta.sk a my vám obratom pošleme cenovú ponuku.

Charakteristika vzdelávacích materiálov

Fenomény sveta predstavujú kolekciu materiálov pre učiteľov a žiakov, ktoré obsahujú komplexnú prípravu na vyučovanie pre učiteľa.

Fenomény sveta sú kolekcia materiálov pre učiteľov a žiakov na druhom stupni základnej školy, z ktorých je možné vytvoriť nový predmet.

Fenomény sveta stoja na kvalitných vzdelávacích videách z produkcie britskej verejnoprávnej BBC.

Fenomény sveta sú medzipredmetové – každú tému preberáme z rôznych perspektív tak, aby sa žiaci učili v súvislostiach a kontexte.

[perspektíva Ako funguje?]
[perspektíva Ako nás ovplyvňuje?]
[perspektíva Akú má históriu]
[perspektíva V čom je jedinečný?]

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018