About the Project

Expedition World Phenomena is an educational project that brings experience, discovery and adventure to the classroom.

New subject

World Phenomena, the new school subject which turns traditional teaching into an adventurous expedition to the frontiers of human knowledge.

The package of educational materials is aimed at a team of teachers at the 2nd level of primary schools and includes everything a teacher needs to teach innovatively, attractively and through experience.

[collage: voda]
[photo: child]

V školskom roku 2018/2019 sa do projektu Expedícia Fenomény sveta zapojilo viac ako 800 škôl.

Do projektu Expedícia Fenomény sveta sa zaregistrovalo 2 300 učiteľov z viac ako 800 škôl na Slovensku, pričom úspech sme zaznamenali aj u samotných žiakov. Vzdelávacie videá YouTubera Baču prekonali 350 000 zhliadnutí a do vedomostnej súťaže sa zapojilo viac ako 5 500 žiakov.

Aktuálne je možné objednať si vybraný balík vzdelávacích materiálov e-mailom na infofenomenysveta.sk

Viac informácií o aktuálnej ponuke nájdete tu: Cenová ponuka

Pozrite sa, ako vyzerá vyučovanie s Fenoménmi sveta:

5 World Phenomena that shaped our past, our present and predict our future. Each phenomenon is looked at from 4 different perspectives which together form a comprehensive picture of the theme. World Phenomena show students the world in its entirety and complement the incomplete picture which is provided by individual school subjects.

[collection World Phenomena]

Distribúcia balíkov do škôl

Projektové balíky vzdelávacích materiálov sa dostali do škôl vďaka našim partnerom, ktorí projekt finančne podporili. Rozpočet projektu nám umožnil bezplatne zabezpečiť pre každú školu na Slovensku garantovane jeden projektový balík. Túto možnosť využilo spolu viac ako 800 škôl, ktoré v školskom roku 2018/2019 získali možnosť vyskúšať si zážitkové vyučovanie v praxi.

Characteristics of the educational materials

World Phenomena is an educational solution for upper primary schools consisting of 5 separate products.

World Phenomena offer the teacher a new modern way of teaching contextually, emphasizing the development of 21st century skills in classroom.

World Phenomena stands on top quality documentary videos produced by the BBC.

World Phenomena encourages and motivates students to become engaged and active learners.

[perspektíva How does it work?]
[perspektíva How it affects us?]
[perspektíva What is its history]
[perspektíva Why is it unique?]

Contacts

EDULAB, non-profit organization,
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Republic

Company No.: 45738424
VAT: 2023525163


contact:

 

infoworldphenomena.eu
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovak Republic

Company No.: 35782391
VAT: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Company is written in the Comercial register of the District court Bratislava I, section: Sa, insertion No. 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo non-profit organization EDULAB]
[logo BBC Learning]Protection of personal data policy

AGEMSOFT, a.s. © 2018