Školy v súčasnosti organizačne zabezpečujú výučbu prierezových tém najviac v rámci bežného rozvrhu alebo projektového vyučovania. Otvoriť »

Leave a comment