Vzdelávanie vnímame ako jeden zo základných pilierov spoločnosti a veríme, že jeho podporou môžeme spoločnosť posúvať dopredu. Preto bolo pre nás jednoznačné rozhodnutie podporiť vzdelávanie s Fenoménmi sveta aj v tomto školskom roku. Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, tak sa Fenomény sveta snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania.
Inovujú klasické zaužívané vyučovacie metódy, čím zvyšujú kvalitu vzdelávania našich detí. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice. A to aj vďaka Fenoménom sveta.

Leave a comment