Produktový balík

Učte inovatívne, atraktívne a zážitkovo. Objednajte si balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta pre svoju školu a zmeňte bežné vyučovanie na zážitok z objavovania.

Cenová ponuka

Všetky balíky

Vybrali sme 5 fenoménov, ktoré formujú našu prítomnosť a predznamenávajú našu budúcnosť. Na každý z nich sme sa pozreli z rôznych uhlov pohľadu a výsledkom sú štyri perspektívy, ktoré spolu vytvárajú komplexný obraz o téme. Žiakom ukazujeme svet v celistvosti a dopĺňame tým neúplný obraz, ktorý poskytujú jednotlivé špecializované predmety.

Fenomény sveta: Voda

Všetky vzdelávacie materiály sú pripravené na priame použitie v triede. Vzdelávacie modely, videá, interaktívne cvičenia a edukačná hra prinášajú do triedy obsah, ktorý žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom. Žiaci sa aj prostredníctvom videí od BBC učia analyzovať informácie, prezentovať výsledky svojej práce pred spolužiakmi, vecne argumentovať a získané poznatky aplikovať v praxi.

Ukážková lekcia

[balík Voda]

Voda ako Fenomén sveta

Prečo loď pláva? Je voda nekonečná? Ako vzniká tsunami? Aký je život kvapky? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Voda.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Fenomény sveta: Slnko

Všetky vzdelávacie materiály sú pripravené na priame použitie v triede. Vzdelávacie modely, videá, interaktívne cvičenia a edukačná hra prinášajú do triedy obsah, ktorý žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom. Žiaci sa aj prostredníctvom videí od BBC učia analyzovať informácie, prezentovať výsledky svojej práce pred spolužiakmi, vecne argumentovať a získané poznatky aplikovať v praxi.

[balík Slnko]

Slnko ako Fenomén sveta

Ako vzniká hviezda? Môže Slnko zmiznúť? Existuje život bez Slnka? Ako získavame slnečnú energiu? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Slnko.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Fenomény sveta: Vzduch

Všetky vzdelávacie materiály sú pripravené na priame použitie v triede. Vzdelávacie modely, videá, interaktívne cvičenia a edukačná hra prinášajú do triedy obsah, ktorý žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom. Žiaci sa aj prostredníctvom videí od BBC učia analyzovať informácie, prezentovať výsledky svojej práce pred spolužiakmi, vecne argumentovať a získané poznatky aplikovať v praxi.

Ukážková lekcia

[balík Vzduch]

Vzduch ako Fenomén sveta

Kam siaha vzduch? Prečo soby nežijú na púšti? Odkiaľ sa berie kyslík? Kde vzniká a kam sa stráca vietor? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Vzduch.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Fenomény sveta: Kultúra

Všetky vzdelávacie materiály sú pripravené na priame použitie v triede. Vzdelávacie modely, videá, interaktívne cvičenia a edukačná hra prinášajú do triedy obsah, ktorý žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom. Žiaci sa aj prostredníctvom videí od BBC učia analyzovať informácie, prezentovať výsledky svojej práce pred spolužiakmi, vecne argumentovať a získané poznatky aplikovať v praxi.

Ukážková lekcia

[balík Kultúra]

Kultúra ako Fenomén sveta

Ako vzniklo písmo? Ktoré civilizácie ovplyvnili dnešok? Ako zmenilo koleso náš pohľad na svet? Prečo je kníhtlač internet novoveku? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Kultúra.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Fenomény sveta: Komunikácia

Všetky vzdelávacie materiály sú pripravené na priame použitie v triede. Vzdelávacie modely, videá, interaktívne cvičenia a edukačná hra prinášajú do triedy obsah, ktorý žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom. Žiaci sa aj prostredníctvom videí od BBC učia analyzovať informácie, prezentovať výsledky svojej práce pred spolužiakmi, vecne argumentovať a získané poznatky aplikovať v praxi.

[balík Komunikácia]

Komunikácia ako Fenomén sveta

Rozprávajú sa včely? Ako slová zmenili dejiny? Prečo a ako si rozumieme? Aká je reč obrazov? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov fenoménu Komunikácia.

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Dobrodružná expedícia za poznaním sa práve začína.

Charakteristika produktu Fenomény sveta

Komplexná príprava na vyučovanie pre učiteľa

Medzipredmetový vzdelávací obsah

Videoknižnica od BBC doplnená o interaktívne aktivity

Klasické vyučovanie sa mení na zážitok z poznávania

Atraktívny doplnok výučby anglického jazyka

Učenie žiakov baví a motivuje k lepším výsledkom

Aplikácia najnovších trendov vo vzdelávaní

Rozvoj tímovej spolupráce, kreativity a kritického myslenia

Variabilné možnosti zaradenia do výučby

Ako zaradiť Fenomény sveta do výučby?

Fenomény sveta
ako nový vyučovací predmet

Príklad z praxe:   Vedenie školy a učitelia sa rozhodli, že vytvoria z disponibilných hodín predmet Fenomény sveta s dvojhodinovou dotáciou. Dve hodiny využijú na vytvorenie blokov po sebe nasledujúcich 45 minútových hodín, aby mali dostatok času na realizáciu aktivít. Fenomény sveta budú učiť dvaja pedagógovia s aprobáciou Fyzika-Biológia a Dejepis-Geografia a v blokovom vyučovaní sa budú striedať podľa potreby. Rovnako tak budú učiť celú triedu alebo ju rozdelia na polovice.

  Prečo áno:  

 • dostatok času na realizáciu aktivít a viacerých tém
 • tímové učenie dvoch učiteľov/rozdelenie na skupiny
 • vytvorenie štandardného priestoru pre medzipredmetové vyučovanie

  S čím treba rátať:  

 • náročnejšie organizačné zabezpečenie: rozvrh
 • tvorba učebných osnov pre nový predmet
 • vyššia náročnosť individuálnej pripravenosti pedagóga
Fenomény sveta
ako súčasť existujúcich predmetov

Príklad z praxe:   Učitelia si vybrali tému Voda a rozhodli sa, že si medzi sebou rozdelia jednotlivé modely. Na realizácii sa podieľajú učitelia predmetov fyzika, geografia, chémia, dejepis, informatika. Dohodli sa, že všetky modely odučia počas dvoch októbrových týždňov. Svoju prácu priebežne koordinujú. Na záver pripravili spoločnú prezentáciu, kde žiaci ostatným žiakom z ročníka odprezentovali svoje objavy.

  Prečo áno:  

 • jednoduchosť realizácie
 • každý učiteľ učí témy, na ktoré má aprobáciu
 • posilnený zážitok z medzipredmetovosti

  S čím treba rátať:  

 • vyčlenenie hodín z tematických plánov
 • vyššia miera koordinácie medzi učiteľmi
 • menej času na aktivity v rámci 45 minútovej vyučovacej hodiny
Fenomény sveta
ako blokové vyučovanie

Príklad z praxe:   Škola sa rozhodla, že v novembri bude mať každý piatok v mesiaci blokové vyučovanie venované medzipredmetovým témam. Učitelia rozdelili všetkých žiakov do skupín, v ktorých sa miešajú viaceré ročníky. Program nastavili tak, aby za 4 týždne stihli v pohodlnom tempe odučiť tému Vzduch doplnené o ďalšie aktivity z vlastnej produkcie.

  Prečo áno:  

 • dostatok času, ktorý nie je obmedzený 45 minútovou hodinou
 • sústredenie sa na konkrétnu tému
 • posilnený zážitok z medzipredmetovosti

  S čím treba rátať:  

 • prispôsobenie tematických plánov
 • príprava programu a koordinácia
 • plánovanie pred začiatkom školského roka/polroka
Fenomény sveta
ako tematický týždeň

Príklad z praxe:   Jeden týždeň v druhom polroku škola venuje Fenoménom sveta. Zrealizujú, napríklad, tri témy: Voda, Slnko a Vzduch. Témy rozdelia medzi ročníky a triedy druhého stupňa a nebude vadiť ani to, ak sa budú opakovať. Na záver týždňa jednotlivé triedy na malej konferencii odovzdajú svoje poznatky ostatným žiakom.

  Prečo áno:  

 • dostatok času na aktivity, ktorý nie je obmedzený 45 minútovou hodinou
 • narušenie stereotypu školského vyučovania
 • dostatočný priestor pre komplexné riešenie tém

  S čím treba rátať:  

 • príprava programu a koordinácia
 • pomoc žiakom pri záverečnej prezentácii
 • plánovanie pred začiatkom školského roka/polroka
Fenomény sveta
ako videoknižnica

Príklad z praxe:   Všetci učitelia školy by radi využívali videá BBC vo svojich predmetoch ako vzdelávacie materiály. Medzipredmetový potenciál budú využívať len okrajovo. Modely vzdelávacích blokov využijú pre inšpiráciu.

  Prečo áno:  

 • nízka náročnosť na koordináciu
 • nízka náročnosť pre implementáciu do predmetu
 • pridaná hodnota na tradičných hodinách v podobe názorných videí

  S čím treba rátať:  

 • zníženie medzipredmetového potenciálu
 • nevyužitie všetkých materiálov v projekte
 • nižšia motivácia pre žiakov
Pedagogická dokumentácia

Učebné osnovy a tematický plán pre učiteľa  

Stiahnite si pedagogickú dokumentáciu, ktorá vám pomôže s efektívnou implementáciou Fenoménov sveta do vyučovania vo vašej škole.

Ukážka implementácie produktu v škole

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018