Prinášame projekt

Fenomény sveta

Peniaze

Generálnym partnerom projektu je Tatra banka


Týždeň 1
5. október – 9. október
štart projektu, úvodné aktivity
Týždeň 2 až 9
12. október – 11. december
vzdelávacie aktivity – výučba s pomocou 12 modelov
Týždeň 10
14. december – 18. december
deň finančnej gramotnosti, záverečný kvíz
Čo čaká školy v projekte?
1. 12 VZDELÁVACÍCH MODELOV
benefit1
2. VEDOMOSTNÝ KVÍZ PRE ŽIAKOV
benefit2
 3.  Certifikát pre žiakov
benefit3
4. Deň finančnej gramotnosti na škole
benefit4
5. ODMENA PRE NAJLEPŠÍCH
benefit5
Projekt Fenomény sveta Peniaze realizuje 100 škôl z celého Slovenska v mesiacoch október 2020 – december 2020.

Projekt pre 2. stupeň ZŠ preložený

Priebeh v  100 školách

Školský rok 2020/2021

Bezplatné materiály

Prečo vznikli peniaze?
Na čo sú nám banky?
Aká je hodnota peňazí?
Predstavenie projektu Fenomény sveta Peniaze

4

perspektívy
Kde sú peniaze ako doma? Ako vzniká cena? Kedy vznikli prvé banky? Dá sa platiť dotykom? Odpovede na tieto a podobné otázky budú žiaci hľadať prostredníctvom vzdelávacích materiálov.

12

modelov
Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90

videí
Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

400+

interaktívnych aktivít
Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.
Spoznajte svet peňazí prostredníctvom vzdelávacích videí z dielne BBC.
Hlavné črty projektu:

Atraktívny úvod do témy Finančnej gramotnosti

Rozvoj matematických kompetencií

Súlad s Národným štandardom finančnej gramotnosti

Medzipredmetový vzdelávací obsah

Aplikácia inovatívnych metód

Dôraz na tímovú spoluprácu

„Pri tvorbe Fenoménov sveta Peniaze sme sa opierali o Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2. 12 vzdelávacích modelov pokrýva niekoľko kľúčových tém národného štandardu. Fenomény sveta Peniaze sú výbornou príležitosťou pre školu, ako výučbu tejto témy odštartovať na 2. stupni ZŠ.“
Mgr. JÁN MACHAJ, PhD.
jeden z autorov a riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB
„Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, aj Fenomény sveta sa snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice. A to aj vďaka Fenoménom sveta.“
Ing. PETER MATÚŠ
člen predstavenstva Tatra banky