Všetky balíky

Vybrali sme 5 fenoménov, ktoré formujú našu prítomnosť a predznamenávajú našu budúcnosť. Na každý z nich sme sa pozreli z rôznych uhlov pohľadu a výsledkom sú štyri perspektívy, ktoré spolu vytvárajú komplexný obraz o téme. Žiakom ukazujeme svet v celistvosti a dopĺňame tým neúplný obraz, ktorý poskytujú jednotlivé špecializované predmety.

Pozrite si čo všetko sa žiaci na hodinách môžu dozvedieť

Komponenty

12 vyučovacích modelov

Obsahom každého vyučovacieho modelu sú rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, ktoré sú pre pedagóga inšpiráciou k tomu, ako z Fenoménov sveta vyťažiť maximum.

90 vzdelávacích videí

Videoknižnica BBC je zárukou kvality svetovej úrovne. Vďaka profesionálnym videám je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

90 interaktívnych cvičení

Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytuje pedagógom účinný nástroj na upevňovanie vedomostí žiakov. Využiteľný je nielen priamo na hodine, ale aj na domáce precvičovanie učiva.

Vzdelávacia hra Expedícia Fenomény sveta

Tímová spolupráca, súťaženie a objavovanie na pomyselnej expedícii vytvárajú prostredie, v ktorom sa škola stáva hrou. Hrou, ktorá žiakov baví a motivuje.

Balík vzdelávacích materiálov možno implementovať ako nový školský predmet alebo ho zaradiť do vyučovania bežných predmetov. Využiteľný je aj formou blokového či tematického vyučovania. Samostatnú pozornosť si zaslúži rozsiahla videoknižnica, ktorú môže pedagóg využiť spôsobom, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

[balík vzdelávacích materiálov]

Vzdelávacia expedícia

S novým vyučovacím predmetom Fenomény sveta sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania. Projektový balík určený kolektívu pedagógov na druhom stupni základných škôl obsahuje všetko potrebné pre to, aby ste učili inovatívne, atraktívne a zážitkovo.

Základné črty

Fenomény sveta predstavujú kolekciu materiálov pre učiteľov a žiakov, ktoré obsahujú komplexnú prípravu na vyučovanie pre učiteľa.

Fenomény sveta sú kolekcia materiálov pre učiteľov a žiakov na druhom stupni základnej školy, z ktorých je možné vytvoriť nový predmet.

Fenomény sveta stoja na kvalitných vzdelávacích videách z produkcie britskej verejnoprávnej BBC.

Fenomény sveta sú medzipredmetové – každú tému preberáme z rôznych perspektív tak, aby sa žiaci učili v súvislostiach a kontexte.

Fenomény sveta predstavujú kolekciu vzdelávacích materiálov, ktoré su pripravené tímom fundovaných odborníkov z praxe a zo školského prostredia. Mapujú teda potreby moderného učiteľa a prinášajú odpovede na otázky: Ako učiť prierezovo? Ako priniesť žiakom zážitkové vzdelávanie? Ako zaujať žiaka na II. stupni cez prizmu inovácií a nových technológií?

Kontakty

Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 7300/1
811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 45738424
DIČ: 2023525163


kontakt:

tel.: 02 / 32 14 40 05

infofenomenysveta.sk
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35782391
DIČ: 2020256040
IČ DPH: SK2020256040
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B

[logo AGEMSOFT, a.s.]
[logo Nezisková organizácia EDULAB]
[logo BBC Learning]Pravidlá ochrany osobných údajov

AGEMSOFT, a.s. © 2018