EDULAB, využijúc videoobsah poskytnutý spoločnosťou BBC Learning, spolu so spoločnosťou AGEMSOFT vyvinul nové vzdelávacie materiály pre triedu – Fenomény sveta. Po preskúmaní obsahu Fenoménov sveta sa domnievame, že predstavuje výnimočné doplnenie praxe v triede, najmä pokiaľ ide o pedagogicky efektívne využívanie videí a podporu metód výučby, ktoré vo Fínsku odzrkadľujú dôraz na vzdelávanie založené na kompetenciách a na javoch. EDULAB na Slovensku je naďalej celosvetovo významným partnerom programu Oulu EduLAB vo Fínsku. Na základe našich rozsiahlych skúseností s praxou a výskumom v oblasti video-pedagogiky a interdisciplinárneho vzdelávania sa domnievame, že obsah Fenoménov sveta predstavuje užitočný doplnok k materiálom na vysokej úrovni, podporujúci inovatívnu prax v triede a kvalitné vzdelávacie materiály pre slovenských učiteľov.

Leave a comment