PRIPRAVTE SA NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK UŽ TERAZ
Objavte interaktívnu Videoknižnicu Fenomény sveta pre žiakov na 2. stupni ZŠ a zmeňte klasické učenie na zážitok.
VIAC AKO 600 VIDEÍ

Strhujúce zábery živej aj neživej prírody a vesmíru, hrané historické dokumenty či sondy do súčasného sveta.

15 ŠKOLSKÝCH PREDMETOV

Vzdelávací obsah je využiteľný naprieč školskými predmetmi. Od dejepisu cez informatiku až po fyziku či biológiu.

VIAC AKO 2 000 INTERAKTÍVNYCH CVIČENÍ

Pestré digitálne cvičenia preveria vedomosti, ktoré žiaci nadobudli sledovaním vzdelávacieho videa.

ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA

Fenomény sveta rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov. Vrátane kritického myslenia a čítania/počúvania s porozumením.

NA DOMA AJ DO ŠKOLY

Videoknižnica Fenomény sveta nájde uplatnenie nielen v triede, ale aj v rámci dištančnej výučby.

VZDELÁVANIE V ANGLICKOM JAZYKU

Videá BBC sú ponechané v pôvodnom anglickom znení, vďaka čomu sa žiaci zdokonaľujú v anglickom jazyku.

Vytvorte si bezplatný účet a preskúmajte aktuálny vzdelávací obsah z kolekcie Fenomény sveta.
VYUŽITE ŠPECIÁLNU AKCIU!
Ak si objednáte prístup k interaktívnej Videoknižnici Fenomény sveta do 15. júla, vzdelávací obsah môžete využívať od okamihu nákupu až do 30. 6. 2022.
49 €
Rodinný prístup
Cena zahŕňa:
Platnosť prístupu do: 30. 6. 2022