Najviac sa mi páči interdisciplinárne prepojenie mnohých tém týkajúcich sa človeka. Vzhľadom na súčasnú potrebu dištančného vzdelávania, videá aj online aktivity boli vhodne zvolené a mali primerané časové trvanie. Videá boli zaujímavé aj tým, že ukazovali prácu samotných vedcov a spôsob, akým sa získavajú poznatky, čo nesmierne oceňujem pri posilňovaní vedeckého myslenia u žiakov.