Skvelý projekt, ktorý deti nielen naučí, ale ich aj zabaví. Vzdelávací obsah témy Človek podporuje kritické myslenie, učí deti vytvárať si názor a ponúka im pohľad napr. do súčasnosti a budúcnosti v liečbe ochorení. Žiaci nazrú do aktuálneho poznania v oblasti medicínskeho výskumu, čím hravou a pútavou formou získajú informácie o aktuálnych témach v tejto oblasti.