Pri tvorbe Fenoménov sveta Peniaze sme sa opierali o Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2. 12 vzdelávacích modelov pokrýva niekoľko kľúčových tém národného štandardu. Fenomény sveta Peniaze sú výbornou príležitosťou pre školu, ako výučbu tejto témy odštartovať na 2. stupni ZŠ.