Ako učiť moderne, atraktívne a pritom jednoducho a efektívne? Akým spôsobom zaujať žiakov a motivovať ich k väčšej aktivite na vyučovaní? Ako pre meniť bežnú vyučovaciu hodinu na zážitok z poznávania? Odpovede na tieto otázky prináša nový školský predmet Fenomény sveta. Otvoriť »

Leave a comment