Ukážkové lekcie

Fenomény sveta

Pozrite si ukážky digitálneho obsahu všetkých tém z kolekcie Fenomény sveta. Kľúčovým prvkom každej lekcie je vzdelávacie video BBC, ktoré je doplnené interaktívnymi aktivitami. Tie preveria, do akej miery žiaci porozumeli obsahu videa.

Stretávame sa s nimi každý deň. Sú odmenou za našu prácu a prostriedkom na nákup a predaj čohokoľvek. Vďaka nim vieme spoľahlivo uspokojiť veľkú časť našich potrieb. Štyri perspektívy predstavia fenomén peňazí v širokých súvislostiach a žiakom ponúknu skvelý úvod do témy finančnej gramotnosti. Objavte rozsiahly digitálny obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o peniazoch.
Vydajte sa so svojimi žiakmi po stopách vody, ktorá je dominantnou zložkou ľudského tela a kľúčovou podmienkou existencie života na našej planéte. Stretávame sa s ňou denne, no koľko toho o nej skutočne vieme? Štyri perspektívy nám túto životodarnú tekutinu predstavia v zaujímavých súvislostiach. Objavte rozsiahly digitálny obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o vode.
Každým východom Slnka sa začína nový príbeh jeho vplyvu na život človeka, živočíchov a rastlín. Staňte sa priamymi aktérmi tohto príbehu a objavte všetky jeho tajomstvá. Štyri perspektívy pohľadov na stred slnečnej sústavy predstavujú našu hviezdu v širokých súvislostiach. Objavte rozsiahly digitálny obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o Slnku.
Každý nádych a výdych je potvrdením toho, že vzduch je absolútne nevyhnutnou substanciou pre náš každodenný život. Okrem toho je ohromnou silou, ktorá doslova hýbe našimi dejinami. Štyri perspektívy nám odhaľujú nečakané súvislosti z pohľadu fyziky, geografie či dejepisu. Objavte rozsiahly digitálny obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o vzduchu.
Kultúra, to nie je len výtvarné umenie, divadlo či balet. Vo svojej komplexnosti pokrýva takmer každú ľudskú aktivitu. Ak k tomu pridáme celé obdobie našich dejín, dostaneme obrovské pole pre skúmanie tohto fenoménu v štyroch perspektívach. Objavte rozsiahly digitálny obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o kultúre.
Komunikácia je ohromný komplex problémov a procesov, ktoré v dnešnej digitálnej dobe zažívajú nebývalú dôležitosť. Objavte jej históriu, preskúmajte jej súčasnosť a nahliadnite do jej budúcnosti. Štyri perspektívy predstavujú komunikáciu v prekvapivých súvislostiach. Objavte rozsiahly digitálny obsah, vďaka ktorému sa dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o komunikácii.