Na školy sa dostáva zážitkové vyučovanie. S Fenoménmi sveta žiaci prepájajú svoje poznatky z viacerých predmetov a hľadajú ich praktické využitie. Otvoriť »

Leave a comment