Vzorové školy

Fenomény sveta

Vzorové školy realizovali Fenomény sveta v každej forme implementácie a spoločne s našimi koordinátormi zapojili do testovania viac ako 440 žiakov.

V školskom roku 2019/2020 sa všetky tieto školy rozhodli zaradiť Fenomény sveta do rozvrhu ako trvalú súčasť vyučovania.
ZŠ, Sabinov
Komenského 13, Sabinov
Riaditeľ školy: Mgr. Peter Haas
Koordinátori projektu: Mgr. Katarína Kurucová, RNDr. Zuzana Hanudelová
2018/2019
Implementácia: Tematický týždeň
Fenomén: Voda
Ročník: 5.B
Počet žiakov: 29
2019/2020
Implementácia: Školský predmet + projektový týždeň
Fenomén: Voda, Vzduch
Ročník: 5.A, 5.B, 6.B
Počet žiakov: 90
Gymnázium, Poprad
Kukučínova 4239/1, Poprad
Riaditeľ školy: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
Koordinátori projektu: PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., Ing. Daniela Kopinská
2018/2019
Implementácia: Súčasť predmetov
Fenomén: Voda
Ročník: Kvarta
Počet žiakov: 28
2019/2020
Implementácia: Školský predmet
Fenomén: Voda, Slnko, Vzduch, Kultúra, Komunikácia
Ročník: Tercia, Kvarta
Počet žiakov: 57
ZŠ, Púchov
Mládežnícka 1434/16, Púchov
Riaditeľ školy: Mgr. Andrea Kurtinová
Koordinátori projektu: Mgr. Katarína Šalamúnová, Ing. Gabriela Marečková
2018/2019
Implementácia: Súčasť predmetov
Fenomén: Voda
Ročník: 7.A
Počet žiakov: 19
2019/2020
Implementácia: Školský predmet, krúžok anglického jazyka
Fenomén: Voda, Kultúra, Komunikácia
Ročník: 9.A, krúžok
Počet žiakov: 112
ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce
T. J. Moussona 4, Michalovce
Riaditeľ školy: Mgr. Valéria Kocúrová
Koordinátori projektu: Mgr. Lenka Paľová, Mgr. Jana Sýkorová
2018/2019
Implementácia: Súčasť predmetov
Fenomén: Voda
Ročník: 7.B
Počet žiakov: 28
2019/2020
Implementácia: Školský predmet + krúžok
Fenomén: Voda, Slnko, Vzduch, Kultúra, Komunikácia
Ročník: 5.A, 7.A
Počet žiakov: 48
ZŠ, Bošany
Školská 14, Bošany
Riaditeľ školy: RNDr. Jana Kontúrová
Koordinátori projektu: Mgr. Dana Vlasáková
2018/2019
Implementácia: Školský predmet
Fenomén: Slnko
Ročník: 5.A, 5.B
Počet žiakov: 59
2019/2020
Implementácia: Školský predmet
Fenomén: Voda, Slnko, Vzduch, Kultúra, Komunikácia
Ročník: 5.A, 5.B, 9.A, 9.B
Počet žiakov: 78
ZŠ, Nováky
Pribinova ul. 123/9, Nováky
Riaditeľ školy: Mgr. Viera Pechová
Koordinátori projektu: Mgr. Jana Ťažiarová, Mgr. Miroslava Závadská
2018/2019
Implementácia: Školský predmet
Fenomén: Kultúra
Ročník: 5.A, 5.B, 5.C
Počet žiakov: 59
2019/2020
Implementácia: Školský predmet
ZŠ J.J.Thurzu, Detva
A. Bernoláka 20, Detva
Riaditeľ školy: Mgr. Bohuslav Ilavský
Koordinátori projektu: Mgr. Gabriela Kuklišová, Mgr. Eva Kuráková
2018/2019
Implementácia: Súčasť predmetov
Fenomén: Komunikácia
Ročník: 9.C
Počet žiakov: 28
2019/2020
Implementácia: Súčasť predmetov + projektový týždeň
Fenomén: Voda, Slnko, Vzduch, Kultúra, Komunikácia
ZŠ, Nitra
Benkova 34, Nitra
Riaditeľ školy: PaedDr. Róbert Harmata
Koordinátori projektu: Mgr. Mária Bernáthová, PaedDr. Róbert Harmata, PaedDr. Henrieta Horičková, PhD.
2018/2019
Implementácia: Tematický týždeň
Fenomén: Vzduch
Ročník: 6. ročník
Počet žiakov: 15
2019/2020
Implementácia: Školský predmet + projektový týždeň
Fenomén: Školský predmet
Ročník: 5.T, 5.U, 7., 8., 9. ročník
Počet žiakov: 110
ZŠ, Banská Bystrica
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Riaditeľ školy: Mgr. Sergej Čabala
Koordinátori projektu: Mgr. Lenka Harvanová, Mgr. Gabriel Stach
2018/2019
Implementácia: Súčasť predmetov
Fenomén: Komunikácia
Ročník: 9. ročník
Počet žiakov: 28
2019/2020
Implementácia: Súčasť predmetov
Fenomén: Voda
Ročník: 5. – 9. ročník
ZŠ, Bratislava
Karloveská 61, Bratislava
Riaditeľ školy: Mgr. Eva Horníková
Koordinátori projektu: Mgr. Zuzana Kubovčíková
2018/2019
Implementácia: Tematický týždeň
Fenomén: Slnko, Voda, Vzduch, Komunikácia, Kultúra
Ročník: 5. – 9. ročník
Počet žiakov: 207
2019/2020
Aj vy môžete učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo
Objednajte si balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta do svojej školy. Získate všetko potrebné k tomu, aby ste mohli ihneď začať s vyučovaním nového školského predmetu.
„Expedícia Fenomény sveta posúva vzdelávanie do ďalšej dimenzie. Žiak sa stáva výskumníkom a učiteľ sa posúva čoraz viac do roly facilitátora. Jednotlivé fenomény sú predstavované v súvislostiach, ktoré sú názorne prezentované pomocou unikátnych videí z dielne BBC. Prepojenie s anglickým jazykom umožní učiteľom aplikovať metódu CLIL do vyučovania. Hlavný význam tohto projektu však vidíme v uplatňovaní medzipredmetových vzťahov a komplexnosti, ktorou sa jednotlivé fenomény vyznačujú.“
Ing. DANIELA KOPINSKÁ
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
„Expedícia Fenomény sveta dokáže vtiahnuť žiaka do problému v širšom kontexte. Žiak sa stáva členom expedície, kde hľadá riešenia formou tímovej spolupráce. Pritom si neuvedomuje, že úlohy rieši medzipredmetovo, ale rieši ich z hľadiska vyriešenia problému a to je práve ten inovatívny pohľad. Predmety sa navzájom prelínajú. Takéto vymanenie sa z predmetov, tento širší pohľad je nóvum i pre nás učiteľov. Je to pre všetkých výzva, na ktorú sa tešíme.“
Mgr. RÓBERT HARMATA
Základná škola, Benkova 34, Nitra
„Fenomény sveta ma okamžite zaujali, keďže ich obsahom sú aj videá BBC a ja vyučujem anglický jazyk. Zároveň ma nesmierne bavia nové výzvy. Vedenie školy navrhlo  realizovať vzdelávanie cez nový školský predmet s názvom „Bádanie“. Ja osobne sa zaujímam o fyziku, kultúru, milujem knihy, dokumenty a toto bolo ako splnený sen. Myslím si, že presne takéto niečo v našom školstve chýba - prepájanie tém, jazykov, kultúr a pod. Vzdelávanie by sa malo realizovať komplexne a nie čiastkovo. Už teraz viem, že vyučovanie bude zážitkové nielen pre deti, ale aj pre mňa.“
Mgr. MIROSLAVA ZÁVADSKÁ
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
„Do projektu sme sa zapojili aj preto, že je naozaj dobrý pre deti aj pre učiteľov. Keď sme o ňom rozprávali kolegom, myšlienka sa im páčila a mali chuť sa podieľať na jeho realizácii. Tešíme sa hlavne na to, ako bude učenie deti baviť.“
RNDr. ZUZANA HANUDELOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Zaujala nás možnosť získať a zároveň žiakom sprístupniť jedinečné vzdelávacie materiály, ktorých súčasťou sú videá z BBC či Expedícia Fenomény sveta s mladým YouTuberom. Aj my, učitelia, potrebujeme pri svojej práci motiváciu, aby sme učili tak, ako sa od nás očakáva v 21.storočí. Túto motiváciu nám prinášajú Fenomény sveta vo forme inovatívnych vzdelávacích metód, úžasných vzdelávacích materiálov a digitálnych technológií.“
Mgr. KATARÍNA ŠALAMÚNOVÁ
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
„V projekte Expedícia Fenomény sveta vidíme možnosť oživenia klasického vyučovania o nové prvky. Hlavne žiaci, ktorí majú problém s učením, budú mať prostredníctvom týchto netradičných metód možnosť zapojiť sa do vyučovacieho procesu zaujímavým spôsobom.“
Mgr. LENKA PAĽOVÁ
Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
„Videá BBC, ako aj kvalitne spracované medzipredmetové aktivity prepojené na inovatívne spôsoby výučby nám pomôžu naplniť naše ciele. Tak ako v tomto roku, tak aj v rokoch budúcich budeme tento projekt implementovať do výučby na našej škole a veríme, že projekt bude pre nás a našich žiakov veľkým prínosom.“
Mgr. KATARÍNA KURUCOVÁ
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
„Mnohí mladí ľudia, samozrejme, aj žiaci na našej škole, sledujú YouTuberov, ktorí sa často stanú ich inšpiráciou či idolom. A práve tento projekt je skvelou a zaujímavou možnosťou zapojiť našich žiakov do vedomostných výziev s YouTuberom Bačom, ktorí ich prevedie rôznymi svetovými destináciami a bude ich motivovať k súťaži o objavnú expedíciu do nórskych fjordov.“
Mgr. GABRIEL STACH
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
„Fenomény sveta, to je množstvo kvalitných materiálov na vyučovanie, hotové metodiky pre učiteľov, možnosť vyskúšať si inovatívne metódy vyučovania, nový rozmer vyučovania a možnosť ukázať iným, že inovácia začína od učiteľa, od jeho myslenia a nastavenia.“
Mgr. GABRIELA KUKLIŠOVÁ
Základná škola J. J. Turzu, Detva
„Zapojenie do projektu Fenomény sveta vnímam ako príležitosť zatraktívniť vyučovací proces nielen pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov na našej škole. S využitím moderných metód, aktivít a videí, ktoré tento projekt obsahuje, môžeme u žiakov zvýšiť záujem o vzdelávanie, otvoriť im nové pohľady na aktuálne témy a zároveň aj obohatiť klasické vyučovanie.“
Mgr. LENKA HARVANOVÁ
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica