Voda je alfou a omegou existencie života na Zemi. Profitujú z nej rastliny, živočíchy aj ľudia. Mimo našej modrej planéty by sme ju zrejme hľadali iba ťažko. Alebo nie?

Leave a comment