Monty Roberts pozoroval divoké mustangy a objavil, ako medzi sebou komunikujú. Dorozumievajú sa celým radom signálov a posunkov, pričom využívajú takmer každú časť svojho tela. Ich tichá reč stará milióny rokov nesie názov Equus.

Leave a comment