Reč je vlastná výhradne ľuďom. Doposiaľ sme si mysleli, že ostatné živočíchy jej nie sú schopné kvôli iným hlasivkám. Najnovšie výskumy však dokázali, že prekážkou je niečo úplne iné. Mozog.

Leave a comment