Počas svojej púte z oceánov do atmosféry vytvoril ozónovú vrstvu, ktorá dodnes chráni našu planétu. No a okrem toho len tak mimochodom umožnil, aby sa na Zemi vyvinuli zložité formy života. Kyslík náš každodenný.

Leave a comment